Committees


Honorary General Chairs

Ren C. Luo, Nat’l Taiwan Univ.

Tsu-Tian Lee, Tamkang Univ.

Tzuu-Hseng S. Li, Nat’l Cheng Kung Univ.

Han-Pang Huang, TAIROA / Nat’l Taiwan Univ.


International Advisory Committees

Edward Tunstel, President, IEEE SMC Society

Satoshi Tadokoro, Tohoku Univ., Japan

C. L. Philip Chen, Univ. of Macau., Macau, China

Han-Xiong Li, City Univ. of Hong Kong, China

In-So Kweon,KAIST, Korea

Jae-Bok Song, Korea Univ., Korea

Raja Chatila, University Pierre et Marie Curie, France

Li-Chen Fu, Nat’l Taiwan Univ.

Jia-Yush Yen, Nat’l Taiwan Univ.

Mi-Ching Tsai, Nat’l Cheng Kung Univ.

Jwu-Sheng Hu,  ITRI

Chyi-Yen Lin, Nat’l Taiwan Univ. of Sci. and Tech.

Kai-Tai Song, TAIROA / Nat’l Chiao Tung Univ.

Wei-Yen Wang, Nat’l Taiwan Normal Univ.


General Chair

Ching-Chih Tsai, President, Robotics Society of Taiwan


General Co-Chairs

Shun-Feng Su, , Nat’l Taiwan Univ. of Sci. and Tech.

Wen-June Wang, Nat’l Central Univ.

Chin-Wen Chuang, I-Shou Univ.

Kuu-Young Young, Nat’l Chiao Tung Univ.


Program Chairs

Chun-Hsu Ko, I-Shou Univ.

Rey-Chue Hwang, I-Shou Univ.


Program Co-Chairs

Alan Liu, Nat’l Chung Cheng Univ.

Ming-Yang Cheng, Nat’l Cheng Kung Univ.

Chia-Feng Juang, Nat’l Chung Hsing Univ.,Taiwan

Kuo-Yang Tu, Natl. Kaohsiung First Univ. of Sci. and Tech.

Chen-Chien James Hsu, Nat’l Taiwan Normal Univ.

Chung-Hsien Kuo, Nat’l Taiwan Univ. of Sci. and Tech.


Award Committee Chairs

Kao-Shing Hwang, Nat’l Sun-Yat Sen Univ.

Huei-Yung Lin, Nat’l Chung Cheng Univ.

Ting-Jen Yeh, Nat’l Tsing Hua Univ.

Gwo-Ruey Yu, Nat’l Chung Cheng Univ.

Chih-Jer Lin, Nat’l Taipei Univ. of Tech.

Pei-Chun Lin, Nat’l Taiwan Univ.


Invited Session Chairs

Hsien-I Lin, Nat’l Taipei Univ. of Tech.

Yi-Hung Liu, Nat’l Taipei Univ. of Tech.

Ching-Chang Wong, TAIROA / Tamkang Univ.

Ming-Shyan Wang, Sourthern Taiwan Univ. of Sci. and Tech.

Jung-Shan Lin, Nat’l Chi-Nan Univ.

Yen-Chen Liu, Nat’l Cheng Kung Univ.

Rong-Jyue Wang, Nat’l Formosa Univ.

Sendren Sheng-Dong Xu, Nat’l Taiwan Univ. of Sci. and Tech.


Publicity Chairs

Ping-Lang Yen, Nat’l Taiwan Univ.

Hsu-Chih Huang, Nat’l Ilan Univ.

Feng-Li Lian, Nat‘l Taiwan Univ.

Chin-Sheng Chen, Nat’l Taipei Univ. of Tech.

Guo-Shing Huang, Nat’l Chin-Yi Univ. of Tech.

Chung-Liang Chang, Nat’l Pingtung Univ. of Sci. and Tech.

Yuan-Wei Tseng, I-Shou Univ.


Publications Chairs

Yeong-Jeu Sun, I-Shou Univ.

Feng-Chun Tai, Nat‘l Chung Hsing Univ.


Registration Chairs

Yuan-Pao Hsu, Nat’l Formosa Univ.

Chih-Yung Cheng, Nat’l Taiwan Ocean Univ.

Ching-Min Lee, I-Shou Univ.


Finance Chairs

Chi-Huang Lu, Hsiuping Univ. of Sci. and Tech.

Chieh-Chuan Feng, I-Shou Univ.


Local Arrangements Chairs

Yung-Yao Chen, Nat’l Taipei Univ. of Tech.


Exhibition Chairs

Tsung-Yung Lu (Anthony Lu), DMP Electronics


Workshop and Tutorial Chairs

Ming-Yuan Shieh, Southern Taiwan Univ.of Sci. and Tech.